ข้อมูลประเทศอังกฤษ

ประเทศอังกฤษ (United Kingdom)
 แผนที่ (Map)
http://maps.google.co.th/maps?hl=th&q=United+Kingdom&ie=UTF8&t=p&ll=55.37911,-3.427734&spn=7.496001,17.578125&z=5&output=embed


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 รู้จักประเทศอังกฤษ

สหราชอาณาจักร (United Kingdom) ประกอบด้วย อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือและ เวลล์ โดยในแต่ละส่วนเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่รวมถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน แต่ก็เป็นดินแดนที่มีภูมิประเทศที่สวยงาม เป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีที่มีชีวิตชีวาและมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง สหราชอาณาจักรมีทั้งเมืองใหญ่ที่เต็มไปด้วยสีสัน และเมืองชนบทอันเงียบสงบ นอกจากนี้ยังมีแหล่งบันเทิงชั้นนำซึ่งดึงดูดนักศึกษาจากทั่วทุกมุมโลกให้เข้ามาศึกษารวมถึงสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่
และมีชื่อเสียงติดอันดับโลกสหราชอาณาจักรใช้ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา ซึ่งมีพระบรมราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของประเทศ รัฐสภาของอังกฤษแบ่งเป็น 2 สภา คือสภาขุนนางและ สภาล่าง โดยสภาล่างมาจากการเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 5 ปี โดยมีอำนาจในการแต่งตั้งรัฐบาล ส่วนสภาสูงมีหน้าที่ในการกลั่นกรองกฎหมาย ตรวจสอบระบบการเมืองการปกครอง
ของสหราชอาณาจักร

 สภาพภูมิอากาศ 

สภาพภูมิอากาศของประเทศอังกฤษ จัดอยู่ในประเภทค่อนข้างหนาวตลอดทั้งปี มีความความชื้นสูง เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะ มีกระแสน้ำอุ่นและน้ำเย็นไหลผ่าน ทางตอนเหนือจะหนาวมากกว่าทางตอนใต้ และจะมีฝนตกทางตะวันตกมาก กว่าทางตะวันออก เดือนที่ฝนตกน้อยคือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนมกราคม 4 องศาเซลเซียส และสูงสุดใน เดือนกรกฎาคม 18 องศาเซลเซียส สามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 ฤดู คือ

   Season / ฤด

   Month/ ช่วงเดือน

   Spring / ฤดูใบไม้ผลิ

   มีนาคม-พฤษภาคม

   Summer / ฤดูร้อน

   มิถุนายน-สิงหาคม

   Autumn / ฤดูใบไม้ร่วง

   กันยายน-พฤศจิกายน

   Winter / ฤดูหนาว

   ธันวาคม-กุมภาพันธ์

 เวลา

สหราชอาณาจักรเป็นที่ตั้งของเส้นแบ่งเขตเวลาของโลก (GMT – Greenwich Mean Time) ดังนั้นประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก จึงมีเวลาที่เร็วกว่าประมาณ 6 ชั่วโมง และปรับเวลาให้เร็วขึ้น 1 ชั่วโมง
(Day Light Saving) ในช่วงฤดูร้อนเริ่มประมาณเดือนมีนาคม ถึงปลายตุลาคม

 ไฟฟ้าและประปา

ใช้ระบบ 240 V. AC 50 Hz เหมือนประเทศไทย แต่ลักษณะของปลั๊กไฟจะเป็นแบบ 3 ขา ส่วนระบบน้ำประปาในอังกฤษนั้นสะอาดมาก เราสามารถดื่มน้ำจากก๊อกน้ำตามบ้านหรือสาธารณะโดยไม่ต้องผ่านเครื่องกรอง

 โทรศัพท์

โทรศัพท์สาธารณะมี 2 แบบ คือ แบบหยอดเหรียญ และแบบใช้บัตรโทรศัพท์ ซึ่งสามารถซื้อบัตรได้ที่ทำการไปรษณีย์และร้านค้าที่มีป้าย Phonecard มีราคาตั้งแต่ 1-20 GBP สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่นั้นมีผู้ให้บริการอยู่หลายบริษัท หากต้องการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ แนะนำให้ซื้อบัตรโทรศัพท์ระหว่างประเทศ มีจำหน่ายตามร้านขายหนังสือพิมพ์ทั่วไป (รหัสประเทศ: 44)

 รถไฟ

รถไฟเป็นระบบขนส่งมวลชนที่นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะสะดวกและมีเครือข่ายเส้นทางเดินรถเชื่อมต่อกันกระจายทั่วประเทศ เส้นทางเดินรถไฟสายหลักจะเริ่มจากกรุงลอนดอน และเชื่อมต่อไปถึงเมืองใหญ่ ๆ ทุกแห่งรวมทั้งเมืองเล็ก ๆ บางแห่ง การให้บริการแม่นยำตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า นักเรียนนักศึกษามีสิทธิ์ขอทำบัตร Rail card ประเภทนักเรียนเพื่อรับส่วนลด สอบถามและขอใบสมัครได้จากสถานีรถไฟในเมืองใหญ่ ๆ ได้

 ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ

นักศึกษาต่างชาติควรทำประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในขณะศึกษาที่สหราชอาณาจักร เพราะระบบการรักษาพยาบาลฟรีที่เรียกว่า โครงการบริการสาธารณสุขแห่งชาติ NHS (National Health Service) ให้บริการฟรีเฉพาะการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้น ไม่รวมการเจ็บป่วยที่ต้องมีการผ่าตัด

 เมืองสำคัญของประเทศอังกฤษ

ลอนดอน (London) เป็นเมืองหลวงของประเทศอังฤษ เป็นเมืองที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรม ประเพณี และมีแบบแผนเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการศึกษา มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น หอนาฬิกาบิกเบน ลอนดอนอาย ทาวเวอร์ บริดจ์ ทราฟัลการ์สแควร์ พระราชวังบัคกิงแฮม นอกจากนี้ลอนดอนยังเป็นแหล่งศูนย์รวมของการช้อปปิ้งชั้นนำ เช่น ห้างแฮร์ล็อด และมาร์คแอนด์สเปนเซอร์ เป็นต้น

เคมบริดจ์ (Cambridge) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลอนดอน เป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการศึกษาแรกเริ่ม

อ๊อกซ์ฟอร์ด(Oxford) ตั้งอยู่ไม่ห่างจากลอนดอนมากนัก โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน เป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยทุ่งกว้างใหญ่ ทิวเขาและมีแม่น้ำเทมส์ไหลผ่าน ภายในเมืองมีสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบฉบับอังกฤษหลายแห่ง

บริสโทล (Bristol) เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตตะวันตกของประเทศอังกฤษ มีสะพานแขวนที่สวยงามชื่อ บรูเนล

บอร์นมัธ (Bournement) เป็นเมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียง ใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนทางรถไฟประมาณ 2 ชั่วโมง มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เป็นเมืองที่มีทิวทัศน์งดงามและปราศจากมลพิษ

บาธ (Bath) เป็นเมืองตากอากาศที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งที่มีมาตั้งแต่อาณาจักรโรมันโบราณ ตั้งอยู่ในทุ่งหญ้าเอวอนที่เขียวชอุ่ม มีบ่อน้ำพุร้อนสำหรับอาบน้ำแร่

เบอร์มิ่งแฮม (Birmingham) เป็นเมืองที่มีหมู่บ้านที่สวยงามเหมือนภาพวาด และมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องดื่มและอาหาร อย่างเช่น ช็อคโกแลตยี่ห้อ Cadbury

แมนเชสเตอร์ (Manchester) ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศทางตอนเหนือ เป็นเมืองอุตสาหกรรมใหญ่ มีชื่อเสียงมากเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางดนตรีและการละคร นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของทีมฟุตบอลที่ชาวไทยรู้จักดี คือ ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ไบร์ทตันและโฮพว์ (Brighton and Hove) เมืองสองเมืองนี้ เป็นเมืองพักตากอากาศขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางชายฝั่งทางตอนใต้
ของลอนดอน เป็นสถานที่ซึ่งชาวอังกฤษใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s